#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16
Megosztás: 

Családminta – mintacsalád…

2014-09-04 08:40

A családról annyian annyifélét fo­gal­maztak már meg, hogy nehéz közhelyek nélkül beszélni róla. Mégis, amikor Isten dolgain gon­dol­ko­dunk, elengedhetetlen, hogy észre ne vegyük azt, amennyire az Úr fontosnak tartja a családot.

Ha figyelmesen vizsgálódunk, az Ige mellett rájöhetünk, hogy a család nem egyszerű társadalmi szer­ve­ző­dés, hanem terv. Isten terve és megjelenésének, természete tükrö­ző­dé­sé­nek egyik – ha nem a legkézzelfoghatóbb – formája.

Miért? Isten azt mondja magáról Mózesnek, hogy VAGYOK. A létezés, a meg­való­sulás, mert semmi és senki nincs múlt nélkül, a jelen létezés pedig magában foglalja a jövőt is. Isten a múlt – jelen – jövő. Ugyanez a hármasság megtalálható a családban is. A család színtere a jelennek, a múltnak és a jövőnek is.

Miért ilyen fontos a család? Mert magában hordozza az örökséget, az új kezdetet, Isten akaratának a beteljesítését. A Föld nem népesülhetett volna be nélküle, az özönvízzel elárasztott Föld is egy család, Noé családja segítségével lett ismét az ember lakóhelye. Láthatjuk Noé esetében is, hogy az Úrral járás megmentette, sőt kiválasztotta a gonosz időkben, majd az új kezdet Sémben hordozta az Úr nevét.

Hasonlóképpen a hívő Ábrám családban lett Ábrahámmá. Igazságtalanok lennénk egyébként, ha megfeledkeznénk arról, hogy mitől család a család: férfi és nő szövetsége, és jutalomként, valamint a jövő zálogaként a gyermek. Mindez a családban teljesedik ki, persze megoldható azon kívül is, de az valahogyan nem fog teljességet hozni, mindenképp valami hiány (Isten jelenléte) tapasztalható lesz. 

Ábrahám és Sára szövetsége erős volt. Mégsem Ábrahámban, hanem Izsákban áldatnak meg a Föld nemzetségei. „Ti vagytok a prófétáknak és a szö­vet­ségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábra­hám­nak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mind­nyájan." (ApCsel 3:25)

Tehát ugyan a családfőről neveztetik a család, de mégis együtt teljes egység. Együtt kellett megjelenni a Szent Sátorban, a Templomban, az áldozatot felvinni... nemcsak képviselők útján. Az ígéret földjének örökségét sem egyének, hanem családok – nemzetségek kapták.

Nem véletlen, hogy maga a Megváltó Jézus is családba született. Fontosnak tartotta az Úr, hogy József ne bocsássa el Máriát. Így lehetünk mi is, akik hiszünk benne és engedelmeskedünk neki, a családjának tagjai, ezáltal az örökségének is részesei. „És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim! Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám." (Mt 12:49-50)

Milyen hát az ideális család? Mennyei. Legalábbis az eredetét tekintve, mert ahol Jézus a családtag, ott ha fel is jönnek problémák, bajok vagy betegségek, tudhatjuk, hogy a családunk kezdete és vége a mennyben van, a jelen van most a Földön, ahova Jézus is velünk jött, hogy bemutassa, eljött Isten országa, minden családba, ahol az Úr az úr.

Ezért a családmintát Józsué elénk adta, hogyan lehetnek a családjaink mintacsaládok:

„…én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk." (Józs 24:15b) 

A reménység építőkövei

2016-04-01 13:18


1.Kor.9,10. ... Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből...
tovább »

A karácsony igazi üzenete

2016-01-20 08:57


Munkából hazafelé menet kissé el­csi­gá­zot­tan nézek ki a busz ablakán. Összefüggően kígyózó fénysorok: a bevásárolni induló autósok elszánt hada és az áruházakról lecsorgó karácsonyi díszek függői.
tovább »

Hálaadás

2015-12-08 18:29


Hálaadás – szavakkal és tettekkel megnyilvánuló kö­szö­net a kapott jótéteményekért (Wikipedia/Magyar Értel­mező szótár).
tovább »

A szabadság rabsága

2015-10-01 16:37


1Kor. 10:23 Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít.
tovább »
Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet