#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16
Megosztás: 

Hálaadás

2015-12-08 18:29

Hálaadás – szavakkal és tettekkel megnyilvánuló kö­szö­net a kapott jótéteményekért (Wikipedia/Magyar Értel­mező szótár).

A hála nem csupán egy érzés, hanem gyakorlati cse­le­kedet is. Amikor hálásak vagyunk Istennek, akkor ez egyaránt megnyilvánul a beszédünkben és a cse­le­ke­de­teink­ben is. Ha ez nem így van, felmerül a kérdés, hogy hálásak vagyunk-e egyáltalán?

A másik kérdés: miért kell hálát adnunk Istennek?

A Bibliában olvashatjuk a választ: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a vilá­gos­ságok Atyjától száll alá…”. (Jakab 1: 17.)

Tehát minden jó dologért hálát adhatunk Istennek, hi­szen Tőle származnak. A hálánk ne legyen csupán egy érzel­mi állapot, amely megszűnik, ha más érzelem hatal­ma­so­dik el rajtunk!

Sokszor hajlamosak vagyunk például az élet apró prob­lé­máit felnagyítani és elfelejtkezni arról, hogy mennyi min­den­nek örülhetünk. Ne felejtsük el, hogy„valóban nagy nyereség az Istenfélelem, meg­elé­gedéssel (1 Timóteus 6: 6). Ne engedjük, hogy az életünk probléma köz­pon­túvá váljon, mert ez egyben azt is jelenti, hogy elve­szí­tet­tük az Isten központúságot!

Rátelepedhet mindennapjainkra és megszüntetheti a há­lán­kat az aggódás, az élet nehézségeitől és a siker­te­len­ségtől való félelem is. Az aggodalom leküzdésének egyik leghatékonyabb módszere az, ha megtaláljuk életünkben azokat a területeket, amelyekért hálásak lehetünk Istennek. „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Filippi 4: 6)

Előfordulhatnak olyan időszakok is, amikor olyan súlyos nehézségekkel, prob­lé­mákkal, tragédiákkal szembesülünk, amelyek emberileg feldolgozhatatlanok. Hogyan lehet ilyen helyzetben hálát adni? A megoldás kulcsa az Istennel való kapcsolatunkban van. Ha mindennapos, élő kapcsolatban vagyunk Istennel, megtapasztaltuk bűneink bocsánatát és elfogadtuk Jézus Krisztust személyes Megváltónknak, akkor tudjuk, hogy örök életünk van, és ez erősebb tud lenni minden nehézségnél, amely ebben a földi életben érhet minket.

Isten az, Aki minden helyzetben vigasztalást tud nekünk nyújtani, ezért a hála­adásunk függetlenné tud válni az aktuális érzelmi állapotunktól és a nehéz­sé­geinktől. Ez a hála több lesz, mint egy egyszerű érzelem, amelyet könnyen megszüntethet egy másik érzelmi hatás. A hálánk Isten felé egy állandó állapottá válhat, amely cselekedeteink, megnyilvánulásaink egyik meghatározó tényezője lesz. Így tud értelmet nyerni Pál apostol felszólítása: „Örüljetek az Úrban min­denkor; ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4: 4.)

A hálaadás tehát megmutatkozik a beszédünkben és a cselekedeteinkben egy­aránt. Ha megvizsgáljuk magunkat, és nem ezt tapasztaljuk, akkor ez azt is jelenti, hogy eltávolodtunk Istentől. Forduljunk Istenhez, keressük a vele való kapcsolatot és akkor hálaadó életet tudunk élni! A keserűség, az aggodalom, a depresszió és kilátástalanság helyét vegye át beszédünkben és cselekedeteinkben a hálaadás és az öröm, amely által bemutathatjuk környezetünk számára, hogy milyen az élő Istennel kapcsolatban lenni! 

A reménység építőkövei

2016-04-01 13:18


1.Kor.9,10. ... Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből...
tovább »

A karácsony igazi üzenete

2016-01-20 08:57


Munkából hazafelé menet kissé el­csi­gá­zot­tan nézek ki a busz ablakán. Összefüggően kígyózó fénysorok: a bevásárolni induló autósok elszánt hada és az áruházakról lecsorgó karácsonyi díszek függői.
tovább »

A szabadság rabsága

2015-10-01 16:37


1Kor. 10:23 Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít.
tovább »

Megtanulni ünnepelni

2015-06-06 00:00


Megtanulni ünnepelni nem egyszerű folyamat. Szokásaink és névleges ünnepeink vannak, de az ünneplés, mint tevékenység nem megy magától – a legtöbb embernek ezt tanulni kellene. Hol vannak ilyenkor az „ünnep­ta­ná­rok”?
tovább »
Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet