#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16
Megosztás: 

A reménység építőkövei

2016-04-01 13:18

1.Kor.9,10. ... Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből...

Új esztendőt kezdve sokakban szorongás vagy félelem, talán közöny, másokban bizakodás van. Mit hoz a jövő? Mit várhatok az új évtől?

Mi ad okot a bizonytalanságra, szorongásra, és mi a bizakodásra?

Leggyakrabban a társadalmi, gazdasági, esetleg a legszűkebb (családi, baráti) környezetünkben lévő folyamatok határozzák meg a jövőképünket.

Sokszor a realitásokat figyelve, emberileg nézve jogosnak tűnik a szorongásunk és félelmünk. A negatív gazdasági-társadalmi környezetből, a bennünket körülvevő problémákat látva pesszimista (remény nélküli) jövőkép születik bennünk.

Ám ha csak a megszokott környezeti tényezőket vesszük figyelembe, akkor feltehetően a szokásos események következnek be rajtunk, és kérdezzük: Mi jöhet még?

Egyszer Dótánban (2.Kir.6.) a szíriai sereg körülzárta a várost Elizeus próféta miatt. Amint reggel a próféta szolgája kiment látta, hogy a dolgok nagyon rosszul állnak. Fel is kiáltott: Jaj, jaj, édes Uram! Most mi lesz velünk? De Elizeus ezt felelte: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük.

És imádkozott Elizeus a szolgájáért: Óh, Uram! Nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson!  És megnyitotta az Úr a szolga szemeit és látta, hogy a hegy rakva volt tűzes  lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

Mi történt? Csupán annyi, hogy a szolga felemelte tekintetét a vízszintes síkról a függőlegesre.

Miért bízzunk Istenben, ha a látható fizikai világban rossz dolgokat tapasztalunk?

Mert ez az egyetlen helyes alternatíva.

Zsolt. 121,1 Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

Meg kell tanulnunk nekünk is a tekintetünket nemcsak vízszintesen (hori­zon­tálisan) körülhordozni, hanem ugyanilyen gyakran függőlegesen (ver­ti­ká­lisan) is tekintsünk körül. Ott meglátjuk azokat a segítségeket, akiket Isten arra rendelt, hogy kiemeljenek a veremből.

A reménység építőkövei.

Mik ezek a segítségek, amelyeket Isten arra rendelt, hogy kiemeljenek a veremből?

Ezek a reménység építőkövei: Hit, kapcsolatok (Istennel és emberekkel) és az ezekből fakadó cselekedeteim.

A hit nem egy általános istenhit, a hit az Isten természetfeletti hatalmába vetett hit. Tudom, hogy Ő meg tudja tenni.

A kapcsolat először is Istennel. Ezt a kapcsolatot az Úr Jézus Krisztus állította helyre.

Ennek a kapcsolatnak a kötőeleme a szeretet.

Cselekedeteim, nem üdvösségszerző jó cselekedetek. Az üdvösségemet Jézus Krisztus kifizette. Nem tudom még jobban kifizetni. Azok a cselekedeteim, amelyek hitemből és az Istennel való kapcsolataimból következnek. Ekkor nem halott a hitem.

Építsük fel reménységünket, és azzal a reménységgel szántsunk és vessünk 2016-ban is, hogy részesedni fogunk annak terméséből.

Szeretettel:
Prekopa Zoltán
A Kármel Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora

A karácsony igazi üzenete

2016-01-20 08:57


Munkából hazafelé menet kissé el­csi­gá­zot­tan nézek ki a busz ablakán. Összefüggően kígyózó fénysorok: a bevásárolni induló autósok elszánt hada és az áruházakról lecsorgó karácsonyi díszek függői.
tovább »

Hálaadás

2015-12-08 18:29


Hálaadás – szavakkal és tettekkel megnyilvánuló kö­szö­net a kapott jótéteményekért (Wikipedia/Magyar Értel­mező szótár).
tovább »

A szabadság rabsága

2015-10-01 16:37


1Kor. 10:23 Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít.
tovább »

Megtanulni ünnepelni

2015-06-06 00:00


Megtanulni ünnepelni nem egyszerű folyamat. Szokásaink és névleges ünnepeink vannak, de az ünneplés, mint tevékenység nem megy magától – a legtöbb embernek ezt tanulni kellene. Hol vannak ilyenkor az „ünnep­ta­ná­rok”?
tovább »
Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet