#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16
Megosztás: 

Megújult az imaházunk

2014-06-02 17:37

Sok előkészület, és kitartó munka után szeptember 15-én épület átadó istentiszteletet tartottunk – így végre újra imaházunkban köszönthetjük egymást minden vasárnap.

Az épület – amit most felújítva birtokba vehettünk – a 70-es 80-as évek építészeti, műszaki lehetőségei szerint készült. Műszakilag nagyon égető volt, de stílusában is ráfért a felújítás. Az átalakítás során praktikusabb lett a terem kialakítása, valamennyi nyílászárót kicseréltük, a teljes gépészet (fűtés, klíma, elektromos hálózat) új lett. A padozat is más burkolatot kapott, a régi padsorok helyére új székek kerültek. A tető felújítása is részben elkészült… Így hát nagy örömmel készültünk a megnyitóra.

Az ünnepélyen részt vett Szöllősi Attila – városunk polgármestere, Fazekas Barna polgármester helyettes, valamint Tóthné  Szentandrássy Csilla képviselő asszony az oktatási és vallásügyi bizottság elnöke. Óvári Mihály a Baptista egyház részéről tette tiszteletét, dr Szilvási András az adventista egyházat képviselte. Jókívánságát fejezte ki a Katolikus egyház részéről Burger Ferenc plébános, a református egyház részéről Tariska Zoltán leköszönő tiszteletes, és Bálint Józsefné lelkész asszony az evangélikus egyház részéről. Levélben köszöntötte az ünneplő gyülekezetet az MPE elnöksége.

A köszöntések után a gyermekek kedves színfoltként vonultak a pódiumra egy rövid szolgálattal, majd Prekopa Zoltán – gyülekezetünk lelkipásztora – megnyitó beszédével kezdődött az ünnepi istentisztelet. Fő gondolata az volt, hogy nem az épület a fontos, hanem az, ami benne történik. A világítótorony is fölösleges, ha nem mutat utat, nem világít. Szembe kell fordulnunk a világ áramlataival, ha Jézus Krisztust akarjuk képviselni! Legyünk szellemi erőközpont azok számára, akik nem nézik közönyösen a világ fájdalmait!

Szöllősi Attila Polgármester Úr köszöntőjében elmondta, hogy az erkölcsi válságból való kilábalás nem könnyű. Ezen munkálkodik a város vezetése is, és szívesen veszik igénybe az egyházak segítségét.

Igét hirdetett D Nagy Tamás – gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, aki jelenleg Pakson teljesít szolgálatot. A 90. zsoltár alapján elmondta, hogy földi életünk küldetése az, hogy telve legyünk a teremtő Istennel, és képviseljük Őt ebben a világban. Az Istenbe vetett hit feltétele a Belé vetett bizalom..."

Végül Prekopa Zoltán a presbiterekkel együtt kért áldást az új épületünkre: Legyen a Kármel Gyülekezet világítótorony, amely nem a saját örömére van, hanem Isten dicsőségére létezik! 

Gyülekezetünk minden vasárnap délelőtt 9 órától tart istentiszteletet, melyre mindenkit szeretettel várunk!

A reménység építőkövei

2016-04-01 13:18


1.Kor.9,10. ... Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből...
tovább »

A karácsony igazi üzenete

2016-01-20 08:57


Munkából hazafelé menet kissé el­csi­gá­zot­tan nézek ki a busz ablakán. Összefüggően kígyózó fénysorok: a bevásárolni induló autósok elszánt hada és az áruházakról lecsorgó karácsonyi díszek függői.
tovább »

Hálaadás

2015-12-08 18:29


Hálaadás – szavakkal és tettekkel megnyilvánuló kö­szö­net a kapott jótéteményekért (Wikipedia/Magyar Értel­mező szótár).
tovább »

A szabadság rabsága

2015-10-01 16:37


1Kor. 10:23 Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít.
tovább »
Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet