#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16
Megosztás: 

A páska üzenete – a szabadulás útja

2014-06-02 17:48

Korunkban a páska üzenete aktuálisabb mint gondolnánk. Az ünnep eredendően Izraelnek adatott, mégis túlmutat a zsidóságon, hisz Jézus Krisztus - a Messiás - golgotai haláláról, azaz a megváltásról is szól.

Tekintsük át röviden, miért és hogyan rendelte el Isten a páskát.

Az Egyiptom földjén letelepedett és közel 2 milliós nemzetté fejlődött zsidó népet a fáraó féltékenységből és gazdasági haszonszerzésből robotmunkára fogta. A rabszolgasors miatt szenvedő nép kiáltása eljutott Istenhez, aki megjelent Mózesnek és megígérte, hogy a szolgaság házából az ígéret földjére vezeti őket. Mózes és Áron a fáraó elé járult, kérve őt, hogy engedje el Izraelt ünnepelni, de ő nem teljesítette a kérésüket. Isten 10 csapással válaszolt a fáraó keménységére, melyek közül az utolsó csapás volt a legsúlyosabb, Isten angyala éjféltájt végigvonult az országon, és megölte minden család elsőszülöttjét. A fáraó ezután elengedte a zsidó népet, akik így megszabadultak az egyiptomi szolgaságból.

Isten részletes útmutatást adott, hogy a benne bízók hogyan kerülhetik el az utolsó csapást. Megparancsolta, hogy abib hónap 10. napján, napnyugta után minden család vágjon le egy újszülött bárányt, és annak vérével kenjék meg az ajtófélfát és a szemöldökfát. A húst tűzön süssék meg, és kovásztalan kenyérrel, valamint keserű füvekkel egyék meg. Az áldozatot mindenkinek kötelező volt bemutatnia, ami azt jelképezte, hogy minden ember maga felelős a bárány haláláért. Mikor megtörtént a vérontás, az ártatlan bárány lépett az ő helyükbe, így lehetőség nyílt rá, hogy a családot elkerülje a halálos ítélet (maga a pészach szó is elkerülést jelent) azon az éjszakán.

A páskabárány feláldozása a Messiás áldozatát szimbolizálja, amit az emberiség megváltásáért hozott. Ézsaiás próféta Krisztust mint páskabárányt említi (Ézs. 53), aki még nagyobb szabadítást hoz el. Ő az ártatlan és tiszta bárány, aki halálával nemcsak a zsidóságnak, hanem az egész világnak meghozza a szabadulást.

Izrael számára a páska maga volt az újrakezdés egy szabad, szolgaságtól mentes életre. Krisztus kereszthalálának áldozata, annak elfogadása szintén újrakezdést jelent korunk embereinek. A világ fogságából, gyötréséből ma is csak áldozat útján lehet megszabadulni, és ez az áldozat nem más, mint amit Jézus kétezer évvel ezelőtt a kereszten véghezvitt. Ő az, aki a vérét ontotta, ami eltörölte a bűnöket. Most is ez a vér jelenti a szabadulást, a kimenekedést egy új, jobb életre. Áldozati Bárány nélkül nincs szabadulás.

A bárány feláldozása után a zsidóknak tűzön kellett megsütniük a húst. A tűznek kettős jelentése van. A Bibliában több esetben a tűz, mint az ítélet tüze jelenik meg. A bűnök bocsánatát és az ítélet elkerülését csak áldozat bemutatása árán lehetett megszerezni. Ahogy a bárány áldozata lehetővé tette az ítélet elkerülését, úgy az életedben is Krisztus áldozata jelenti a bűnbocsánatot. A büntetést nem kell elszenvednünk, mert ezt a Megváltó megtette helyettünk a kereszten. Így szabad, ítélettől mentes életet élhetünk.

A tűz Isten szellemét is jelképezi. Ahogy a kivonuláskor csak tűzön sütve lehetett a bárányt elfogyasztani, úgy Krisztus áldozatát is csak a Szent Szellem tüze által tudod megérteni és befogadni. A Szellem az, aki életre kelti Krisztus megváltó tettét. Az életednek is Szent Szellemmel teltnek kell lennie, hisz anélkül nem tudod befogadni és megérteni Krisztus áldozatát.

A halál angyala csak azt a családot kerülte el, ahol az ajtó meg volt jelölve a bárány vérével. Az életed csak úgy lehet mentes a gonosz pusztításától, a haláltól, ha életeden ott a bárány vérének pecsétje. Ez azt jelenti, hogy elfogadod Krisztus áldozatát. Nem kell mást tenned, mint behívod az életedbe és megkéred, hogy Ő legyen az életed ura. Most van annak a lehetősége, hogy ezt megtedd, és életed be legyen fedezve Krisztus oltalmazó vérével. Ne késlekedj!

A reménység építőkövei

2016-04-01 13:18


1.Kor.9,10. ... Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből...
tovább »

A karácsony igazi üzenete

2016-01-20 08:57


Munkából hazafelé menet kissé el­csi­gá­zot­tan nézek ki a busz ablakán. Összefüggően kígyózó fénysorok: a bevásárolni induló autósok elszánt hada és az áruházakról lecsorgó karácsonyi díszek függői.
tovább »

Hálaadás

2015-12-08 18:29


Hálaadás – szavakkal és tettekkel megnyilvánuló kö­szö­net a kapott jótéteményekért (Wikipedia/Magyar Értel­mező szótár).
tovább »

A szabadság rabsága

2015-10-01 16:37


1Kor. 10:23 Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít.
tovább »
Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet