#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16
Megosztás: 

Házasság

2014-08-15 08:18

„Bocsájta tehát mély álmot az emberre, és az elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből asszonnyá, és vivé az emberhez. És mondá az ember: ez már csontomból való csont és testemből való test. ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez és lesznek egy testé.„ (I. Mózes 2:21-24)

Isten egy csodát adott nekünk a házasságban. Az eggyé válás csodáját. Két ember egy életre szóló szövetségét, amely Isten szeretetéből fakad, és mivel Isten szeretetéből fakad és örömre adta Isten a házasságot, a szerelmet rengeteg megpróbáltatás és kísértés éri a Sátántól, akinek célja, hogy ezt az egységet megbontsa és Isten munkáját tönkre tegye. „A Tolvaj azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson.„ (János 10:10)

Hogyan tudja a házasság ezeket a megpróbáltatásokat kiállni? Kell, hogy az életünk alapja Jézus Krisztus, az Ő beszéde és a Szent Szellemmel való élő kapcsolat legyen, így a hármas kötél nehezen szakad. Ha életünk ezeken az alapokon nyugszik, akkor kiállja a megpróbáltatásokat.

„És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat hozzá illőt.” (I. Mózes 2:18) Ő tudja, milyen házastársra van szükségünk, hogy általa is formáljon és építsen. Isten tudta mit csinál, amikor a feleséged, férjed melléd adta.  Bármilyen próbán is megy keresztül a házasságod, tudnod kell, hogy Isten adott benneteket egymásnak. Párunk a hibáival együtt is Isten tökéletes ajándéka, hibái Isten eszközei az én javamra (Róma 8:28). Ezért hálával tartozunk Istennek a társunk kellemes és kellemetlen tulajdonságaiért. Példaként van előttünk a Krisztus és az Egyház kapcsolata. „Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.” (Efézus 5: 30).

Isten a hibáinkkal együtt fogadott el minket, és önmagát adta értünk. Lássuk meg Krisztus kirajzolódását a másikban! „Egymást különbeknek tartván ti magatoknál.” (Filippi 2:3) Isten jót tervezett a mi életünk felől, jó ajándékokkal töltötte meg számunkra a társunkat. A benne lévő talentumok a mi számunkra kincsek, Isten ajándékai.

„Mert Krisztus úgy szerette az Egyházat, hogy önmagát adta érte.” (Efézus 5:25) Ez a szeretet kell, hogy működjön a házasságban.  A szeretet egy döntés, ami cselekszik.

A reménység építőkövei

2016-04-01 13:18


1.Kor.9,10. ... Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből...
tovább »

A karácsony igazi üzenete

2016-01-20 08:57


Munkából hazafelé menet kissé el­csi­gá­zot­tan nézek ki a busz ablakán. Összefüggően kígyózó fénysorok: a bevásárolni induló autósok elszánt hada és az áruházakról lecsorgó karácsonyi díszek függői.
tovább »

Hálaadás

2015-12-08 18:29


Hálaadás – szavakkal és tettekkel megnyilvánuló kö­szö­net a kapott jótéteményekért (Wikipedia/Magyar Értel­mező szótár).
tovább »

A szabadság rabsága

2015-10-01 16:37


1Kor. 10:23 Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít.
tovább »
Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet