#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16

Bemutatkozunk

Szeretettel és örömmel köszöntelek a Kármel Pünkösdi Gyülekezet weboldalán!

Szívesen látunk itt és vasárnaponként a gyülekezeti alkalmainkon is, ahol minden látogató, aki először vesz részt Istentiszteletünkön, ajándékot kap.
Prekopa Zoltán vagyok, a Kármel gyülekezet lelkipásztora.

A Kármel Pünkösdi Gyülekezet a Magyar Pünkösdi Egyház tagjaként a világméretben mintegy 600 millió főt számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalomhoz tartozik. E mozgalom a kereszténység részeként több mint 100 éve egy megújulási hullámként indult útjára. Ám a szellemi gyökereink a Bibliában leírt pünkösdi eseményekre vezethetők vissza.
Valljuk, hogy a Szent Szellem jelenléte és munkája az ember életében ma is valóságosan átélhető, megtapasztalható a Bibliában leírt módon.
Valljuk, hogy a Biblia Isten írott kinyilatkoztatása az ember megmentése céljából.
Valljuk a gyülekezet küldetését, azaz hogy mint egy hegyen épült város mutasson fényt, világosságot az embereknek.

Célunk és tevékenységünk középpontjában áll, hogy elkötelezett, Szent Szellemmel és hittel teljes hívőkkel munkálkodjunk együtt az emberek Jézus Krisztushoz vezetésében és lelki felépítésében. Gyülekezetünk tagjainak szívében ott ég a segíteni akarás.

Megváltozott életek bizonyítják, hogy a megváltás életünk minden területére kihat.
Gyülekezetünk átlagéletkora 35 év, a gyermekeinket nem számítva.
A gyermekek nagyon fontosak számunkra, tevékenységünk egyik kiemelt területe a gyermekmunka. A kicsit idősebb korosztályt képviseli a tinik nagyszerű csapata, akik a szabadidejüket is szívesen töltik egymás társaságában, és a bibliai értékrend fontos képviselői a környezetükben. Így tehát a kisgyermekektől az idősekig mindenki örömmel vesz részt a gyülekezet életében.
Miközben egymással is közösségben vagyunk, Isten dicsőítése és a Szentírás tanulmányozása számunkra felemelő élmény és életünk fontos része.
Hisszük, hogy Isten nem sablonokban, nem vallásokban, felekezetekben gondolkozik, ezért – tisztelve a Biblia tekintélyét – szüntelenül keressük azokat az új utakat, amelyeken járva hatékonyabban tudjuk képviselni világunkban Isten királyságát.
Gyülekezetünk tagjai jó közösségben élnek egymással és a világban élő barátaikkal.
A Kármel Pünkösdi gyülekezetet lelkipásztor és presbitérium vezeti a Biblia útmutatása szerint.

Jó barangolást kívánok neked ezen a weboldalon. Szertettel hívunk, vedd fel velünk a kapcsolatot. Remélem, otthon érzed majd magad közöttünk.

E bevezető végén egy bibliai idézettel búcsúzom el, amely gyülekezetünk egyik vezérfonala:

ApCsel. 26,18

„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek…”

Ezért küldött minket az Isten, ez a dolgunk.

Prekopa Zoltán
   lelkipásztor

Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet