#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16

Gyermekmunka

Gyülekezetünkben nagy gondot fordítunk arra, hogy gyerme­ke­ink minél közelebb kerüljenek Istenhez. Életkoruknak meg­fe­lelően 3-tól 13 éves korig négy korcsoportban is­mer­­ked­­het­nek vasárnaponként a Bibliával, felkészült bibliakör vezetők se­gít­ségével.

Az istentisztelet ideje alatt 10-től fél 12-ig az ige tanul­má­nyozása mellett énekelnek, játszanak, kézműves fog­lal­ko­zá­so­kon vesznek részt.

Nyáron a napközis táborban egy héten keresztül alkalmunk nyílik mélyebb közösség ki­ala­kí­tá­sá­ra.

Évek óta rendezünk a Polgármesteri Hivatallal közösen a vá­ros­ban gyereknapot, karácsonykor pedig nyitott alkalmat tartunk, ami minden gyermek számára ingyenesen elérhető. Eze­ken a rendezvényeken mesejátékot nézhetnek a kicsik, kéz­mű­ves foglalkozásokon vehetnek részt és mindegyikük aján­dék­kal térhet haza. 

Gyülekezetünk számára kiemelt fon­tos­ság­gal bír, hogy részt vegyünk Pécel életében is.

 

Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet