#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16

Hitvallásunk

  1. Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.

  2. Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.

  3. Hiszünk Jézus Krisztus istenségében; szűztől való születésében; bűntelen életében; csodatételeiben; mások helyett történt jóvátételi áldozatában – váltsághalálában –, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában; mennybemenetelében; és hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.

  4. Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet kizárólag a Jézus Krisztusba vetett hitünk által a Szentlélek végez el.

  5. Hiszünk a vízkeresztségben, melyet az újjászületett személy hitvallása alapján – a Szentírás útmutatása szerint – alámerítéssel végzünk el.

  6. Hiszünk a Szentlélek-keresztségben, melynek leggyakoribb jele a nyelveken szólás, ahogyan a Lélek adja az Apostolok cselekedetei 2,4 szerint, valamint hiszünk a lelki és a szolgálati ajándékok működésében.

  7. Hiszünk a Szentlélek munkájában, aki a hívő emberben lakozva képessé teszi őt arra, hogy istenfélő életet éljen.

  8. Hiszünk az igazak és bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a hamisak pedig kárhozatra támadnak fel.

  9. Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében. Elfogadjuk és valljuk az apostoli hitvallást.

  10. Hiszünk a keresztény hit mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásában, és az emberek felé való szolgálat szükségességében az élet minden területén.

 

Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet