#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16

Prédikációk


TanításDátumRövid leírásSzövegHangVideóLink
LejátszásPrekopa Viktor
A Szent Szellem jelei 2. Tűz
2014.07.20A Bibliában több megnyilvánulását láthatjuk Isten Szellemének. Isten lelkét 7 módon jelképezi az Ige. Többek között Ő a pártfogó, ő az, aki erőt és vezetést ad az életünkhöz. Prekopa Viktor tanítása Isten Szelleméről.nincs nincsnincs
LejátszásMolnár Attila
A romlás okai Dávid életében
2014.07.13-szolgálat megtagadása -paráznaság -meg nem bocsátás Ezek által a romlás kiterjed a személyes életemből a családba, végül az egész gyülekezetbe.nincs nincsnincs
LejátszásBajkó Róbert
2014.07.06nincs nincsnincs
LejátszásPrekopa Zoltán
Engedelmesség által...
2014.06.29Illés és a sareptai özvegy is engedelmesség által tartatott meg.nincs nincsnincs
LejátszásPrekopa Viktor
Szabad akarat
2014.06.15Isten egy hatalmas felelősséget adott az ember kezébe. A szabad akaratot. Dönthetünk így is, úgy is, de tudjuk-e, hogy mi lesz a következménye? Nem tudunk biztos lábakon állni, ha nem adjuk át Istennek a trónt.nincs nincsnincs
LejátszásNovák Géza
A Szent Szellem
2014.06.11A Szent Szellem tulajdonságai, munkája a teremtéstől napjainkig.nincs nincsnincs
LejátszásSüveges Imre
Isten 4 cselekvési hulláma
2014.06.08Isten cselekvési hullámai újra és újra megjelennek. Az útkészítőktől a Szent Szellemmel való betöltekezésen keresztül Isten szellemi atyákat készíti fel a szolgálatra. nincs nincsnincs
LejátszásMolnár Attila
Pünkösd
2014.06.08Jézus meghalt a mi bűneinkért, de nap mint nap szembe kell néznünk a bűnökkel. A Szent Szellem az, aki szívünkbe írja a törvényt és ad erőt szembenézni gondjainkkal.nincs nincsnincs
LejátszásPrekopa Zoltán
Szövetségben vagy szövetség nélkül.
2014.06.01Isten új szövetséget kötött az emberekkel, Ő ezt a szövetséget betartja. A mi döntéseink és cselekedeteink szerint vagyunk, vagy nem vagyunk részesei a szövetségének.nincs nincsnincs
LejátszásKázmér Adorján
Lépj!
2014.05.18Ahhoz, hogy életünkben változások történjenek mozgásba kell lendülnünk. Isten minden embernek adott valamilyen ajándékot, de lehet, még nem vagyunk tisztában ezzel. Kezdj el cselekedni és ki fog rajzolódni Isten terve az életedről.nincs nincsnincs
LejátszásGéczi László
Dicsőítés, mint kürtzengés 3. rész
2014.05.18A hálaadás, dicsőítés Istennek szól. Nem tudunk Neki olyat adni, ami méltó lenne hozzá pedig Ő az, aki életet adott nekünk, aki gondunkat viseli, és megóv minket a nehézségekben. nincs nincsnincs
LejátszásNiclas Lindgren
Isten látása és a gyülekezet szerepe.
2014.05.11nincs nincsnincs
LejátszásMolnár Attila
2014.05.04nincs nincsnincs
LejátszásPrekopa Zoltán
Szövetségek
2014.04.27A Bibliában több példát találunk arra, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel. Mi ez a szövetség? Mi ennek az értelme a hívők életében? Te akarod, hogy az a biztonság, amit a szövetség nyújt megköttessen?nincs nincsnincs
LejátszásPrekopa Viktor
Jézus, a bárány és oroszlán.
2014.04.20Oroszlán és Bárány? Pap és Király? Ki Jézus, hogyan lehetséges ez? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.nincs nincsnincs
LejátszásNovák Géza
Prófétai szó
2014.04.13Az Ige mondja, hogy figyeljünk a prófétai szóra, de mi is az, mik a jellemzői?nincs nincsnincs
LejátszásBajkó L Róbert
A szidalmazó beszéd és a bibliai reakciók
2014.04.13Bárkit érhetnek vádló, kárhoztató, szidalmazó beszédek. Mi lehet ezek oka és forrása? Milyen módon reagáljunk ezekre? Mit tett Jézus Krisztus ezen helyzetekben? Mit tettek a királyok a történelem folyamán?nincs nincsnincs
LejátszásPrekopa Viktor
Sámli vagy trón?
2014.04.06Mi foglalja el életünk középpontját? Mi az aminek behódolunk és hogyan építjük fel az értékrendünket? Az életünkön úr akar lenni a pénz, karrier, örömök hajszolása, de a szíved trónja Istené!nincs nincsnincs
LejátszásPrekopa Zoltán
2014.04.05nincs nincsnincs
LejátszásMolnár Attila
A vér
2014.04.02Mi is áll a Biblia középpontjában? Mit jelentett az áldozati vér, Jézus vére? Miért fontos az úrvacsora? Többek között ezek a kérdések is előjöttek Molnár Attila tanításában.nincs nincsnincs

Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet