#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16

Vezetők bemutatása

Novák Géza

"És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére”

1969-ben születtem, közlekedésmérnök és tanár vagyok.

1991-ben tértem meg, nem keresztyén háttérből, és ahogyan közeledtem Isten felé, egyből részesültem az Ő ajándékaiban. Isten megszabadított több terhem alól és megajándékozott először egy feleséggel Etivel, majd csodálatos gyermekekkel, akik szintén velünk járnak az Úr útján. Elhívásunk, a fenti igéből és a missziós parancsból ered. Hisszük, hogy a szolgálat, az elhívás nemcsak egyénekre, hanem társakra, családokra is vonatkozik.
Az Úrért való cselekvés mindig fontos és központi kérdés volt számunkra, ifjú hívőként is kerestük a helyünket, több szolgálati területen is munkálkodtunk. 2007-ben csatlakoztunk a Kármel gyülekezethez, ahol otthonra találtunk. Jelenleg több területen – például házicsoportban, "előszoba" alkalmakon, gyermekmunkában – is szolgálunk, és hisszük, hogy betöltjük Jézus parancsát: "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket” 

 


 

Lakatos Lóránt

1972-ben születtem, foglalkozásom tekintve szerszámkészítő vagyok, feleségem Kriszti. 2006-ban csatlakoztunk a Kármel gyülekezethez. A gyömrői házi csoportot vezetjük néhány éve. Szeretjük a Teremtőt és a teremtményeit is. Ezt kifejezzük a szerda esti alkalmainkra ellátogató barátainkkal együtt. Örömmel alakítjuk kapcsolatainkat mindenkivel, mert hisszük, hogy a kapcsolataink minőségi megélése előrébb viszi az egyén, a közösség és a társadalom sorsát is. azi kihívás számunkra megtudni Isten velünk kapcsolatos tervét, hogy miként lehessünk a környezetünk számára mindig áldás, áldás!

 

 

Copyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet