#htmlcaption_0#htmlcaption_1#htmlcaption_2#htmlcaption_3#htmlcaption_4#htmlcaption_5#htmlcaption_6#htmlcaption_7#htmlcaption_8#htmlcaption_9#htmlcaption_10#htmlcaption_11#htmlcaption_12#htmlcaption_13#htmlcaption_14#htmlcaption_15#htmlcaption_16

Újjászületés 

újjászületés

A keresztény élet egyik leg­alap­vetőbb kérdése az újjászületés. Fontos erről beszélnünk, mert sok tekintetben tisztázatlan ez a fogalomkör. Van, aki egy pon­to­san meghatározott idő­pont­hoz köti, mások azt sem tud­ják, hogy hogyan történt, csak azt tudják, hogy újjá­szü­let­tek. Van­nak, akik azt hiszik, hogy meg­tör­tént az életükben ez az esemény, mégis úgy élnek le egy életet, hogy való­sá­gos belső vál­to­zás­nak a szelét sem tapasz­talják.

Senki ne gondolja, hogy ebből a cikkből minden megtudható, amit az újjászületésről tudni kell, de azért egy-két analogikus példát hadd említsek, hátha valamelyest közelebb kerül hozzánk a téma.

Az újjászületésben újjászületődünk… Szép magyarsággal ilyet biztosan nem mondana az ember, de amiért mégis így használom, az azért van, mert így lehet érzékeltetni, hogy ezért az újjászületésért, ami velünk történik, nem igazán sok mindent tehetünk. Mi sokkal inkább átéljük azt, amit Isten tesz velünk/bennünk, és megközelítőleg annyi szerepünk van a történésben, mint amekkora tudatossággal készülünk a saját születésünkre. Igazából az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy átadjuk magunkat Istennek, hogy Ő végezze bennünk a munkáját. Ahogyan Luther is eljutott arra a felismerésre, hogy semmit nem tehet az üdvössége érdekében, úgy nekünk is el kell jutnunk arra a pontra, ahol teljesen szabadon hagyjuk, hogy a Mindenható kiformálja bennünk az új embert.

Aki sikeresen átment ezen a belső metamorfózison, teljes átalakuláson, bizony teljességgel új ember lett, ahogyan olvashatjuk a 2 Korintus 5,17-ben: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.”

De pontosan mit is jelent ez az új-ság? Nagyon tömören annyit jelent, hogy az életünk alapja és célja megváltozik, azért, mert Krisztusba „beleszületődtünk”. Az újjászületés eredményeképpen Jézus Krisztus lett az alapunk, tehát az egész értékrendszerünket az Ő szíve közepéhez alakítjuk. Jézus Krisztusra való hasonlítás a legőszintébb és a legerősebben motiváló erővé lett bennünk, Ő lett a célunk, ami mellett minden öncélú, „magam-felemelő” magatartás nevetségessé és kicsinyessé válik. A bennünk lévő új teremtés arra törekszik, hogy minél jobban láthassa Krisztust, és minél jobban átformálódhasson az Ő képmásásra, ezért alárendel minden egyéb e világra irányuló cselekedetet és döntést Krisztusnak.

A fent idézett Igében azt is olvashatjuk, hogy „a régi elmúlt”. Hogyan lehet megérteni azt, hogy kívülről semmi nem változik, de mégis egy teljes átalakuláson megy át valaki?

A héten olvastam az Apostolok cselekedetei 10. fejezetében azt a jelenetet, amikor Péter egy látomást kap Istentől, amiben egy lepedőn mindenféle tisztátalan állat ereszkedett le és egy hang arra utasította Pétert, hogy egyen belőlük. Péter visszautasította az offer-t, mire Isten azt mondta, hogy „amiket az Isten megtisztított te ne mondd tisztátalannak.” Péter ezután elmegy és megkereszteli azt a Kornéliuszt, akivel semmilyen szinten nem szabadna közösséget vállalnia. Most már talán még a kevésbé szemfüles olvasó is felismerte, hogy ez bizony rólunk szól. Krisztus váltságával Isten teljesen új esélyt adott nekünk. Azok a tisztátalan bogarak, meg kígyók semmit sem tehettek azért, hogy tiszták lehessenek, de Krisztus kereszthalála után Isten még őket is tisztának nevezte, és amit Isten kimondott róluk az valóban tisztává tette őket. Isten Krisztus miatt megváltoztatta a véleményét ezekről az állatokról, akkor mennyivel inkább rólunk, akik a keresztváltság célpontjai vagyunk!

A Teremtő a Krisztusba születésünk által más véleménnyel van rólunk, és ez olyan távlatokat nyit meg előttünk, amikre sokszor gondolni sem nagyon merünk.
– Isten Krisztus miatt nem haraggal, hanem szeretettel gondol ránk.
– Az Isten egyszülöttje Jézus Krisztus, de minket is fiaivá fogadott, ami azt jelenti, hogy Krisztus testvérei vagyunk és ez által vele együtt Isten birodalmának örökösei is. (Galata 4,5-7)
– Az újjászületés megadta a lehetőséget, hogy isteni természet részeseivé legyünk (2 Péter 1/4)

És ez a felsorolás még nagyon hosszú… 

Közelgő események

Mindenható Isten

Nagymamámnak kétoldali csípőprotézise van, kb. 10 éve ágyban fekszik, mert már nem tudják a protézist többször felújítani. Anyukám most vár csípő protézis beültetésre. Nagy fájda...

Elvégeztetett

Augusztusban, egy hétfői napon történt: Reggel, ébredéskor, még semmi bajom nem volt, de a reggeli után egyre erősebb rosszullét lett úrrá rajtam....

Isten a mi szabadítónk!

Szeretném veletek megosztani, hogyan szabadultam meg a cigaretta fogságából....

GalériánkbólCopyright 2011-2014 © Kármel Pünkösdi Gyülekezet