top of page
Image by Greg Rakozy

AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSE

Mi az élet értelme? Mi van a halál után?

Image by Mark Koch

KI JÉZUS KRISZTUS?

Miért fontos ez?

Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. (Ján 8,12)

Mi ebben a személyes részed?

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. (Rom. 10,9)

Image by David Monje

JÉZUS ISTEN

Én és az Atya egy vagyunk. (Ján. 10,30)

Image by Ben White

JÉZUS SZENT

Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. (Zsid. 4,15)

Image by Hugo Fergusson

JÉZUS A MEGVÁLTÓ

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Ján 3,16)

Image by Edwin Andrade

MIÉRT FONTOS EZ?

Mondta neki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
És aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal.
(Ján 11,25-26)

Image by Denys Nevozhai

MI EBBEN A SZEMÉLYES RÉSZED?

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. (Rom 10,9)

bottom of page